Gujarat

Gujarat Prant Karyakarini

 

Designation Name
President Vd Hitesh Jani
Secretory Vd Falgun Patel
Joint Secretory Vd Ketan Bhimani
Treasurer Vd Gaurang Vyas
Joint Treasurer Vd Amit Shah
Co-ordinator Vd Devang Patel
Joint Co-ordinator Vd Gaurang Daraji
Karyalay Mantri Vd Jignesh Patel
Karyalay Incharge Vd Chirag Patel

 


Print   Email