Konkan Vibhag

Konkan Vibhag Karyakarini

 

Designation Name Place
President Vd Nalin Shah Khopoli
Vice President  Vd Rajan Patankar Mumbai
Secretory Vd Suchitra Kulakarni Thane
Joint Secretory Vd Urmila Pitkar Mumbai
Treasurer Vd Guru Ganapatye Sindhudurg

 


Print   Email