Kendriya Karyakarini

 • Vd Santosh Nevpurkar President, Ayurved Vyaspeeth
  Aurangabad, Maharashtra, India
  Mobile: 942203371
 • Vd Jayant Deopujari Vice President, Ayurved Vyaspeeth
  Nagpur, Maharashtra, India
  Phone: 07122246588
  Mobile: 9422111159
 • Vd Raja Thakur Secretory, Ayurved Vyaspeeth
  Ahmadnagar, Maharashtra, India
  Phone: 02412357217
  Mobile: 9422088274
 • Vd Suvinay Damle Joint Secretory, Ayurved Vyaspeeth
  Kudal, Maharashtra, India
  Phone: 02362221821
  Mobile: 9421147420
 • Vd Vilas Jadhav Joint Secretory, Ayurved Vyaspeeth
  Ahmadnagar, Maharashtra, India
  Mobile: 9822742943
 • Vd Mrs Rajani Gokhale Treasurar, Ayurved Vyaspeeth
  Nashik, Maharashtra, India
  Phone: 02532471345
  Mobile: 9822053595
 • Vd Malhar Joshi Co-Treasurar, Ayurved Vyaspeeth
  Miraj, Maharashtra, India
  Phone: 02332311160
  Mobile: 9422614852
 • Vd Mrs Charusmita Shah Mahila Sanghatak, Ayurved Vyaspeeth
  Amravati, Maharashtra, India
  Phone: 07212662425
  Mobile: 9423124003
 • Vd Subhash Wadodkar Member, Ayurved Vyaspeeth
  Jalgaon, Maharashtra, India
  Phone: 02572260240
  Mobile: 9822870706
 • Vd Shirish Pendse Member, Ayurved Vyaspeeth
  Roha Dist Raigad, Maharashtra, India
  Phone: 02194235489
  Mobile: 9850170125
 • Vd Mrs Urmila Pitkar Member, Ayurved Vyaspeeth
  Mumbai, Maharashtra, India
  Phone: 02223876571
  Mobile: 9820339548
 • Vd Mahesh Verlekar Member, Ayurved Vyaspeeth
  Verle, Goa, India
  Mobile: 9404456272
 • Vd Ravi Bhandari Member, Ayurved Vyaspeeth
  Parbhani, Maharashtra, India
  Phone: 02452221564
  Mobile: 9422235381
 • Vd Hitesh Jani Member, Ayurved Vyaspeeth
  Jamnagar, Gujarat, India
  Phone: 02882664129
  Mobile: 9825212333
 • Vd Ratnakar Dhamankar Member, Ayurved Vyaspeeth
  Nagpur, Maharashtra, India
  Phone: 07122731969
  Mobile: 9766962599
 • Vd Anand Tembhurnikar Member, Ayurved Vyaspeeth
  Nagpur, Maharashtra, India
  Phone: 07126527655
  Mobile: 9822792764